Eldur Puit

Peenkarestatud voodrilauad

Lisaks profiili valimisele, tuleb voodrilaua valikul teha ka teine oluline otsus – kas voodrilaua pind võiks olla täiesti sile (hööveldatud) või siis väikese karedusega (peensaetud). Otsust mõjutavateks faktoriteks saavad tavaliselt maja asukoht, ümbrus ja stiil (kas on iluelemente). Mitmete arvates soodustab peensaetud pind ka värvi haakumist/imendumist puiduga ning seega kindlustab fassaadi pikemaaegse säilimise. 

Lisaks neile kahele variandile on nüüd võimalik tellida voodrilaud ka peenkarestatult!

Karestatud pind on suurepärane kesktee silehööveldatud ja saetud pinna vahel. Rihvelteraga antakse voodrilauale madal ja ühtlane reljeefsus. Antud pind koondab mõlema eelneva variandi parimad omadused! 

Tutvu voodrilaudade valikuga siit: